19 maja 2018

Zapraszam do składania ofert na "Know-how związane z analizą procesu optymalizacji mechanicznej ciągu technologicznego linii pralniczej"

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA

 

08.05.2018

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 18 MAJA godzina 14:00

Zapraszam do składania ofert na "Oprogramowanie analityczne (TIK) wraz z instalacją, integracją i wdrożeniem oprogramowania".

ZAPYTANIE OFERTOWE

PYTANIA_ODPOWIEDZI

ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA

07.05.2018

Zapraszam do składania ofert na "Wykonanie, dostawa, instalacja i uruchomienie komory ozonowej do dezynfekcji (3)".

ZAPYTANIE OFERTOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. 1

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY ZAŁ. 2-3

FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. 4

ISTOTNE WARUNKI UMOWY ZAŁ. 5

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

23.04.2018

Zapraszam do składania ofert na "Wykonanie, dostawa, instalacja i uruchomienie komory ozonowej do dezynfekcji".

ZAPYTANIE OFERTOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. 1

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY ZAŁ. 2-3

FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. 4

ISTOTNE WARUNKI UMOWY ZAŁ. 5

POSTĘPOWANIE NIE ZOSTAŁO ROZSTRZYGNIĘTE - brak ofert

 

06.04.2018

Zapraszam do składania ofert na "Wykonanie, dostawa, instalacja i uruchomienie komory ozonowej do dezynfekcji".

ZAPYTANIE OFERTOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. 1

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY ZAŁ. 2-3

FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. 4

ISTOTNE WARUNKI UMOWY ZAŁ. 5

PYTANIA_ODPOWIEDZI

POSTĘPOWANIE NIE ZOSTAŁO ROZSTRZYGNIĘTE - brak ofert

04.04.2018

Zapraszam do składania ofert na "Wykonanie, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu RFID – urządzeń wraz z oprogramowaniem do zarządzania technologią RFID".

Zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia i Zapytaniu Ofertowym polegająca na

1) rezygnacji z funkcjonalności mającej na celu wykrywanie elementów metalowych w odzieży,

2) zmianie terminu składania ofert (dwa dni później)

zmiana_13_04_2018_ZAPYTANIE OFERTOWE

zmiana_13_04_2018_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. 1

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY ZAŁ. 2-3

FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. 4

ISTOTNE WARUNKI UMOWY ZAŁ. 5

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

23.02.2018

Zapraszam do składania ofert na "Dostawę wraz z montażem dedykowanej stacji do deklastracji wody wraz z systemem zbiorników buforowych na potrzeby linii pralniczej".

ZAPYTANIE OFERTOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY ZAŁ. 2-3

FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. 4

ISTOTNE WARUNKI UMOWY ZAŁ. 5

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

20.11.2017

Zapraszam do składania ofert na dostawę wraz z montażem dedykowanej linii pralniczej z oprogramowaniem i stanowiskiem operatora linii (zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym + dodatki) oraz systemem zarządzania mediami do obsługi linii pralniczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_Zał.1

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY_Zał.2-4

FORMULARZ OFERTOWY_Zał.5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY_Zał.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

30.10.2017

Zapraszam do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi prowadzenia postępowań w celu wyłaniania wykonawców w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Laundry Service Sp. z o.o. poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych we własnej działalności gospodarczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Harmonogram zamówień

10.02.2016
Zapraszam do składania ofert na realizację kompleksowych badań polegających na opracowaniu technologii piorącej na bazie właściwości nanowody w ramach składanego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego

08.12.2015
Zapraszam do składania ofert na realizację kompleksowych badań laboratoryjno-przemysłowych polegających na opracowaniu technologii piorącej na bazie naturalnego środka piorącego w ramach składanego wniosku do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3.2 Bon na Innowacje.
Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego
Roztrzygnięcie zapytania – protokół