09.05.2018 Szacowanie_know-how_mechanika

Szanowni Państwo.
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej na zamówienie pod nazwą " Know-how związane z analizą procesu optymalizacji mechanicznej linii ", wg załącznika Opis Przedmiotu Zamówienia, w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Laundry Service Sp. z o.o. poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych we własnej działalności gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 3.3. Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oczekujemy do 11 maja 2018, a na kalkulację będziemy oczekiwać do 17 maja 2018. Kalkulację prosimy przedstawić na formularzu wg załączonego pliku. Dla ułatwienia złożenia kalkulacji załączamy formularz w wersji edytowalnej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Prośbę przedstawia się w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia.

Zastrzega się, w przypadku takiej konieczności, możliwość modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w celu zwiększenia precyzji przedstawianej kalkulacji.

Kalkulacja powinna zostać złożona w języku polskim i nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania korespondencji.

Z poważaniem

specjalista ds. zamówień Grzegorz Górecki

ZAPYTANIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

30.04.2018 Szacowanie_oprogramowanie_IT

Szanowni Państwo.
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej na zamówienie pod nazwą " Oprogramowanie analityczne (TIK) wraz z instalacją, integracją i wdrożeniem oprogramowania", wg załącznika Opis Przedmiotu Zamówienia, w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Laundry Service Sp. z o.o. poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych we własnej działalności gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 3.3. Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oczekujemy do 4 maja 2018, a na kalkulację będziemy oczekiwać do 7 maja 2018. Kalkulację prosimy przedstawić na formularzu wg załączonego pliku. Dla ułatwienia złożenia kalkulacji załączamy formularz w wersji edytowalnej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Prośbę przedstawia się w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia.

Zastrzega się, w przypadku takiej konieczności, możliwość modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w celu zwiększenia precyzji przedstawianej kalkulacji.

Kalkulacja powinna zostać złożona w języku polskim i nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania korespondencji.

Z poważaniem

specjalista ds. zamówień Grzegorz Górecki

ZAPYTANIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

28.03.2018_Szacowanie_komora_ozonowa

Szanowni Państwo.
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej na zamówienie pod nazwą "Dostawa komory ozonowej do dezynfekcji", wg załącznika Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ plik: OPZ_komora_ozonowa1.pdf), w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Laundry Service Sp. z o.o. poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych we własnej działalności gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 3.3. Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oczekujemy do 31 marca 2018, a na kalkulację będziemy oczekiwać do 4 kwietnia 2018. Kalkulację prosimy przedstawić na formularzu wg załączonego pliku szacowanie_komora_ozonowa1. Dla ułatwienia złożenia kalkulacji załączamy formularz w wersji edytowalnej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Prośbę przedstawia się w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia.

Zastrzega się, w przypadku takiej konieczności, możliwość modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w celu zwiększenia precyzji przedstawianej kalkulacji.

Kalkulacja powinna zostać złożona w języku polskim i nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Z poważaniem specjalista ds. zamówień Grzegorz Górecki

ZAPYTANIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

27.03.2018_Szacowanie_RFiD

Szanowni Państwo.
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej na zamówienie pod nazwą "SYSTEM RFiD", wg załącznika Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ plik: OPZ_rfid.pdf), w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Laundry Service Sp. z o.o. poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych we własnej działalności gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 3.3. Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oczekujemy do 31 marca 2018, a na kalkulację będziemy oczekiwać do 3 kwietnia 2018. Kalkulację prosimy przedstawić na formularzu wg załączonego pliku szacowanie_rfid. Dla ułatwienia złożenia kalkulacji załączamy formularz w wersji edytowalnej.

Z poważaniem specjalista ds. zamówień Grzegorz Górecki

ZAPYTANIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody CPV: 4290000-5  Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

 

 

07.02.2018_Szacowanie_nanowoda

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej na zamówienie pod nazwą " Wykonanie, dostawa, instalacja i uruchomienie stacji deklastracji wody do produkcji nanowody wraz ze zbiornikami buforowymi i infrastrukturą towarzyszącą - instalacji zasilającej w wodę ", wg załącznika Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ, pliki: Stacja_OPZ), w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Laundry Service Sp. z o.o. poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych we własnej działalności gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 3.3. Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oczekujemy do 12 lutego 2018, a na kalkulację będziemy oczekiwać do 15 lutego 2018. Kalkulację prosimy przedstawić na formularzu wg załączonego pliku szacowanie_nanowoda. Dla ułatwienia złożenia kalkulacji załączamy  w wersji edytowalnej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Prośbę przedstawia się w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia.

Zastrzega się, w przypadku takiej konieczności, możliwość modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w celu zwiększenia precyzji przedstawianej kalkulacji.

Kalkulacja powinna zostać złożona w języku polskim i nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Z poważaniem

Specjalista ds. zamówień Grzegorz Górecki

ZAPYTANIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ.Nr1

Pytania_Odpowiedzi

18.12.2017_Szacowanie_komora_ozonowa

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej na zamówienie pod nazwą "Dostawa dedykowanej komory ozonowej do dezynfekcji", wg załącznika Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ, pliki: OPZ_komora_ozonowa.pdf), w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Laundry Service Sp. z o.o. poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych we własnej działalności gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 3.3. Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Kalkulację prosimy przedstawić na formularzu wg załączonego pliku szacowanie_komora_ozonowa.pdf

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Prośbę o sporządzenie kalkulacji przedstawia się w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia.

Zastrzega się, w przypadku takiej konieczności, możliwość modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w celu zwiększenia precyzji przedstawianej kalkulacji.

Kalkulacja powinna zostać złożona w języku polskim i nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Z poważaniem specjalista ds. zamówień Grzegorz Górecki"

ZAPYTANIE

ZAPYTANIE_doc

OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA

 

09.11.2017_Szacowanie wartości zamówienia

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej na zamówienie pod nazwą "Dostawa wraz z montażem dedykowanej linii pralniczej z oprogramowaniem i stanowiskiem operatora linii (zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym + dodatki) oraz systemem zarządzania mediami do obsługi linii pralniczej", wg załącznika Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ, pliki: OPZ_rozeznanie_cenowe.pdf oraz wizualizacja 2.jpg), w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Laundry Service Sp. z o.o. poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych we własnej działalności gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 3.3. Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Kalkulację prosimy przedstawić na formularzu wg załączonego pliku szacowanie_linia.pdf

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Prośbę o sporządzenie kalkulacji przedstawia się w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia.

Zastrzega się, w przypadku takiej konieczności, możliwość modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w celu zwiększenia precyzji przedstawianej kalkulacji.

Kalkulacja powinna zostać złożona w języku polskim i nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Z poważaniem specjalista ds. zamówień Grzegorz Górecki"

ZAPYTANIE

ZAPYTANIE doc

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WIZUALIZACJA

KOMUNIKAT ws. MODYFIKACJI