Celem głównym projektu jest uzyskanie wyników prac badawczo-rozwojowych pozwalających, po komercjalizacji wyników projektu, na wprowadzenie na rynek nowej, ekologicznej usługi opartej na praniu na skalę przemysłową z zastosowaniem innowacyjnej i OPATENTOWANEJ technologii – NANOWODY, co doprowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku usług pralniczych, ze względu na niższą cenę i wyższą jakość usług. Wyższa jakość będzie wynikała ze stosowania znacznie mniejszej ilości środków piorących lub dezynfekujących działających niszcząco na konserwowany materiał i stosowanych niższych temperatur prania, a dzięki zmniejszonej ilości stosowanych środków piorących lub dezynfekujących, ulegnie zmniejszeniu negatywny wpływ procesu prania na samopoczucie osób z alergiami. Bezpośrednimi odbiorcami usługi będą: hotele, szpitale i zakłady przemysłu spożywczego. Projekt został podzielony na 3 etapy (zadania 1 i 2 prowadzone będą równolegle; zadanie 3 po otrzymaniu wyników z zadań 1 i 2). Przedmiotem
poszczególnych etapów jest: 1) Opracowanie technologii dezynfekcji z zastosowaniem nanowody przy obniżonym stężeniu konwencjonalnych środków dezynfekujących lub/i obniżonej temperaturze dezynfekcji. Wstępny prototyp technologii dezynfekcji zostanie wypracowany w fazie laboratoryjnej. 2) Opracowanie technologii prania z zastosowaniem nanowody umożliwiającej w pralni przemysłowej zmniejszenie ilości powszechnie stosowanych środków piorących lub zmniejszenie energochłonności procesu poprzez znaczne obniżenie temperatury prania zasadniczego, przy jednoczesnym utrzymaniu jakości usługi prania realizowanej dzięki obecnie stosowanej technologii z użyciem tradycyjnych środków chemicznych. 3) Weryfikacja i optymalizacja opracowanych technologii w warunkach docelowych, dzięki włączeniu w proces badań
końcowych użytkowników zasadniczej usługi pralniczej. Ich opinia zostanie zweryfikowana za pomocą ilościowych badań rynkowych, których wyniki zostaną zastosowane w docelowym rozwiązaniu.

Całkowita wartość projektu: 94 943,70 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 49 995,96 zł
Realizacja projektu: okres od 1.09.2016r. do 31.12.2016r.
Miejsce realizacji projektu:  ul. Płocka 50A, 09-200 Sierpc.