Kontakt

Laundry Service sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu
ul. Płocka 50A, 09-200 Sierpc
mail: biuro@laundryservice.pl
tel.kom: 507-010-147


 

Mariusz Urbański – prezes zarządu, ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku Ekonomia w zakresie gospodarki samorządu terytorialnego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy z zakresu Programowania Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Projektami, ukończył Kurs Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, certyfikowany pełnomocnik Funduszy Zewnętrznych przez TUV NORD. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Autor oraz inicjator projektów współfinansowanych z EFS i EFRR. Do końca czerwca 2015 pracował w Urzędzie Miejskim w Sierpcu na stanowisku naczelnika Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (2011-2015). Koordynował m.in. projekty z zakresu ochrony środowiska i przedsiębiorczości.